...
Shopping Cart

No products in the cart.

Styl historismus

Zde naleznete styl historismus. Historizující styl oživí a zpestří váš interiér. Historizující starožitnosti jsou originální, zachovalé a zajímavé.

styl historismus

Historismus je architektonický a umělecký směr 19. století. Označuje specifikum slohu, jenž se vyznačuje návratem k minulým – historickým stylům jako je románský sloh, gotika, renesance, baroko a klasicismus. Historismus se vyznačuje napodobováním starších stylů a využíváním nových technických inovací a materiálů. Často mísí jednotlivé styly navzájem, čímž se utváří sloh zcela nový.