...
Shopping Cart

No products in the cart.

Obchodní podmínky a Reklamační řád

I. Základní ustanovení

1. Provozovatelem eshopu www.taranis.cz je Luboš Obršál -Taranis, Rožnovská 916, 75654 Zubří, Czech Republic, IČ: 45171157, DIČ: CZ6710220033 – nejsme plátci DPH (dále jen provozovatel).

2. www.taranis.cz je kamenný obchod s dlouholetou tradicí a internetový eshop, který slouží k zveřejnění nabídky provozovatele a pouze ověřených a spolehlivých uživatelů eshopu za účelem komisního prodeje zboží na na doméně www.taranis.cz.

3. Eshop www.taranis.cz je zaměřen na nákup , prodej a zprostředkování prodeje věcí movitých, především předmětů starých, předmětů kulturní hodnoty nebo předmětů, které se svou povahou předmětům kulturní hodnoty blíží. Provozovatel svým uživatelům nabízí volný prodej, tj. prodej s pevnou cenou. objednat zboží je možné elektronickou formou, telefonicky a osobně na prodejně. Doklad o nákupu -faktura či paragon je při zasílání zboží přiložen nebo u nákupu na prodejně vydán spolu se zakoupeným zbožím. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Musí však splnit následující podmínky.

Zboží musí splňovat:

 • kompletní včetně příslušenství a dokladů (jako je záruční list, manuál apod.), včetně případných dárků obdržených s produktem.
 • Vrátit lze i rozbalené, použité či dokonce poničené zboží. Prodejce má však právo adekvátně snížit vyplácenou částku.

Spotřebitel má podle  zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Můžete se obrátit na čoi – Ústřední inspektorát.

4. Provozovatel eshopu www.taranis.cz  nenese žádnou zodpovědnost za zboží označené jako inzerce, kdy pouze zprostředkuje spojení mezi zájemcem a prodejcem zboží.

II. Platební a dodací podmínky

1. Kupní cena uváděná v el. katalogu www.taranis.cz je cenou konečnou. Po registraci automaticky získáváte slevu 10 % na celý nákup. Součástí registrace je souhlas s odebíráním informačního emailu s novými produkty cca 2x týdně – tzv. newsletter. Tento newsletter lze kdykoli odhlásit. Před objednáním zboží je potřeba se registrovat nebo přihlásit, aby se cena automaticky snížila.

2. Drobné zboží zasíláme PPL nebo ČP. Zhruba jednou měsíčně rozvážíme zboží směrem Ostrava, Brno, Praha, Hradec Králové, Olomouc. Tyto rozvozy jsou pro registrované zákazníky zcela zdarma, pro neregistrované zákazníky je nutné se individuálně domluvit. Dobu rozvozu určuje prodejce a zahrnuje dopravu až na adresu určení po této rozvozové trase, ostatní rozvozy mimo rozvozovou trasu se řeší individuálně po domluvě se zákazníkem a prodejcem. Starožitnosti zasíláme pouze na území Evropské unie. Mimo Evropskou unii je možné zboží zaslat, avšak dopravu a celní záležitosti si vyřizuje objednatel zboží.

3. Kupní cena nezahrnuje náklady vzniklé s realizací nákupu, tj, poštovné, balné nebo náklady na dopravu čí případné vývozní povolení u předmětů zasílaných do zahraničí. Není-li u předmětu uvedeno jinak.

4. V případě, že bude předmět zasílán na dobírku Českou Poštou či jiným profesionálním dopravcem, provozovatel může navýšit cenu dle platných sazebníků. V jiných případech bude dopravné řešeno individuální dohodou.

5. Při objednávce nad 3000 Kč je doprava profesionálními dopravci zdarma, platí i pro hromadnou objednávku. Pokud objednávka nepřekročí 3000 Kč, bude poštovné přičteno k uhrazení. Placení dobírkou – při převzetí je možné pouze při osobním odběru a hotově.

6. Při objednávce nad 50 000 Kč je doprava zdarma kdykoli po území České i Slovenské republiky. Doprava pro registrované zahraniční klienty se řeší individuálně.

7. Rezervace platí 5 pracovních dní, do této doby je nutné zaplatit zálohu. Po zaplacení zálohy je možné věc rezervovat až na 2 měsíce. Po neodebrání do této doby, propadná záloha ve prospěch prodávajícího, při zakoupení se záloha odečítá od prodejní ceny.

III. Reklamační řád

1. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

a) v případě vady odstranitelné:

 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
 • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.
 • v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

b) v případě vady neodstranitelné:

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího.

2. Reklamace se nevztahuje na následující případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího.
 • umístění starožitného nábytku a jiných artefaktů v nevhodných prostorech – vlhkých nebo velmi suchých – a zboží se poškodí.
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty.
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof
 • U elektrozařízení a technických zařízení tj. Lustry, lampy, horské slunce, radia, gramofony, petrolejky, plynové benzínové lihové lampy, vařiče a jiné technické zařízení podobného charakteru, kde je funkce výrobku závislá na elektřině a jiných hnacích mediích, je nutná revize kupujícím, i když je například nově vyměněná elektroinstalace.
 • Na poškození, se kterým se starožitnost prodává – a kupující je na něj předem upozorněn.

3. Je nutné přihlížet k tomu že prodávané starožitné zboží je již použité a vykazuje známky opotřebení, na které se nevztahuje reklamační řád. Snažíme se na  všechny případné vady předem upozornit a tudíž je kupující předem se stavem prodávané věci srozuměn. Na tyto vady se reklamace nevztahuje. Umístění především starožitného nábytku případně dřevěných artefaktů v nevhodných prostorech ať již vlhkých nebo naopak velmi suchých a nábytek se tímto poškodí se rovněž záruka nevztahuje. Ideální vlhkost pro starožitný nábytek je 40 -50% vzdušné vlhkosti. Při přebrání nábytku vždy informujeme o správnosti umístění a o správném ošetřování. Pokud s tímto kupující nesouhlasí, je mu zapovězen nákup těchto historických produktů.

IV. Autorský poplatek

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vyhláškou ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit tzv. autorský poplatek. Autorský poplatek je hrazen z jakéhokoli zboží, jež je spojeno s možností kopírování dat a s jejich záznamem.

V. Ukončení smlouvy

1. Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

2. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a který uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

3. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě neuhrazení plné výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

VI. Závěrečné ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek, dle platného obchodního zákoníku české Republiky.

2. Pokud kdokoliv nesouhlasí s obchodními podmínkami www.taranis.cz, nesmí tento systém používat. 

3. Nejsem plátci DPH.

4. Informace pro ČOI a podobné orgány – teroristy nepodporujeme, reklamace od zákazníků za mnohaletou činnost prakticky nemáme. Platí u nás Zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele a Obchodní zákoník platný od 1. 1. 2014 | Zákon č. 90/2012 Sb. Pro nás je prioritou spokojený zákazník, který se k nám s důvěrou vrátí a doporučí nás svým přátelům.