...
stara-plastika-bruslarka-divka-na-bruslich-krasobruslarka-keramika-1.jpg
Keramická plastika – krasobruslařka

980 

starožitnost skladem

Shopping Cart

No products in the cart.

Keramická plastika – krasobruslařka

styl brusel - retro styl

Tato starožitnost spadá retro stylu nebo stylu brusel.
Rozkliknutím stylu naleznete podobné starožitnosti.

980 

882  pro registrované

starožitnost skladem